Clareco Clinic digitale arts-assistent . Powered by AI.

Clareco Clinic maakt het leven van patiënten en huisartsen gemakkelijker en leuker. Vooral voor patiënten die niet zo goed of geen Nederlands spreken, wordt de zorg een stuk toegankelijker. Patiënten en cliënten vertellen de app wat hun medische probleem of vraag is. De app stelt zich voor als digitale assistent van de arts (of behandelaar) en stelt vragen als er onduidelijkheden zijn, en geeft advies over de volgende stap. Meestal is het advies om de huisarts te bezoeken. (of de SEH of een crisisdienst als daar aanleiding toe is U1/U2). Ook kan de assistent adviseren leefstijl aan te passen. 

In alle gevallen ontvangt de arts een verslag van deze conversatie in het Nederlands. Zo heeft een groot deel van de triage/anamnese al plaats gevonden voordat de patient door de arts gezien wordt en kan die adequaat handelen. 


Geheel in lijn met de richtlijnen zoals vastgelegd in IZA 2023 draagt onze Clinic app bij aan het verbeteren van digitale zorg, stellen we de patient centraal en houden rekening met cultuursensitieve factoren die de zorg zo gecompliceerd kunnen maken.

Translate »