De Clareco Clinic app is een digitale assistent voor de (huis)arts. Veel artsen vinden het lastig om onder tijdsdruk te werken en met het toenemen van de aantallen patiënten die de Nederlands taal niet machtig zijn neemt die werkdruk relatief nog meer toe.. Vooral huisartsenposten worstelen met lange rijen wachtenden wat de zorg en de gemoedsrust van patient en dokter niet ten goede komt.

De Clinic app heeft een artsen-‘kant’ en een patiënten-‘kant’. Aan de kant van de arts wordt de gehele patiëntenpopulatie uit de praktijk toegevoegd aan een database. In deze database worden alleen beperkte patiëntgegevens opgeslagen. Naam, geboortedatum en mailadres. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden de gegevens aan die van de ouders gekoppeld. Patiënten moeten toestemming verlenen om hun gegevens, en die van hun kinderen, aan deze database toe te voegen.

Aan de kant van de patiënt kan men de naam van de behandelend arts toevoegen. Als dat eenmaal is gebeurd kan de patiënt – in welke taal dan ook- zijn vragen of problemen invoeren, en stelt de app vragen en geeft uiteindelijk advies. Meestal is het advies om naar de huisarts te gaan of om doorverwijzing te vragen naar een specialist. Dit geldt voor de arts als een gewoon consult waarvoor de zorgverzekering vergoeding biedt.

Translate »